logo

EPOQUE-projekti edistää tulevaisuuden kestävää opetussuunnitelman rikastamista, tarjottuna tieteen ja tekniikan yliopistoalojen ympäristöohjelman kehityksen kautta, mikä voidaan toteuttaa yhteistyössä jo tarjolla olevien kurssien kanssa. Ympäristöohjelma pyrkii luomaan uuden sukupolven tieteilijöitä, jotka voivat merkittävästi edistää erilaisten organisaatioiden kestävää kehitystä, myös koulujen. Projekti perustuu Pohjois- ja Etelä- Euroopan sekä Itämeren ja Välimeren maista valittujen partnereiden väliseen tiedon ja käytännön taitojen jakamiseen.

Ota selvää keitä me olemme ja mitä teemme tässä projektissa!

Share