Ympäristöohjelma: tarve uudistaa opetussuunnitelmaa keskittyen ympäristöongelmiin.

Tämän analyysin tavoite on tuoda esiin nykypäivän yliopistojen opetussuunnitelmassa olevat aukot tietojen ja taitojen suhteen, joita edistetään niiden kautta, ja toisaalta korostaa monitieteellisten ympäristöongelmien sisällyttämistä opetussuunnitelmaan.

Ympäristöohjelma

Ympäristöohjelma on kaikkien partnereiden kesken kehitetty neljän yliopistokurssin paketti, joka sisältää materiaalia professoreille/opettajille ja opiskelijoille. Partnerit suunnittelevat kurssit perustuen O1:stä saatuihin tuloksiin. Ehdotetut kehitettävien kurssien aiheet ovat:

  1. Osallistavia menetelmiä kestävään luonnonvarojen hallintaan.
  2. Nykytila ​​ja tulevaisuus Itämeren ja Välimeren alueella monitieteellisestä näkökulmasta.
  3. Yrittäjyys-älykäs energia.
  4. Sovelletut energianhallintajärjestelmät organisaatioille ja organisaatioissa (myös kouluissa).

Ympäristöohjelman didaktiset ohjeet.

Partnerit kehittävät didaktiset ohjeet, jotka sisältävät tärkeää tietoa siitä, mikä on kurssin sisältö, mitkä ovat oppimisen tavoitteet, mitkä ovat oppimisen tulokset, sekä millaista tietoja ja taitoja opiskelijoiden odotetaan omaksuvan onnistuneesti suoritetun kurssin päätteeksi. Lisäksi ohjeet sisältävät tietoa opetustekniikoista joilla motivoida ja sitouttaa opiskelijoita ja miten auttaa heitä sitoutumaan saattamaan loppuun kehitettävät verkkokurssit. Viitemateriaalit ja suositellut lisälukemiset ovat myös saatavilla.

Energiahallintajärjestelmän suuntaviivat

Energianhallintajärjestelmän suuntaviivoissa tarjotaan opettajille metodologista lähdemateriaalia, jolla auttaa oppilaita suunnittelemaan energianhallintajärjestelmä valitulle organisaatiolle. Asiakirja sisältää tärkeää tietoa etenemisen vaiheista, käyttökelpoisista työkaluista ja jokaisen kuvatun vaiheen tavoitteista. Tämän asiakirjan kautta partnerien tarkoituksena on tarjota ohjekirja ilman liian monia teknisiä yksityiskohtia, jota kohderyhmät pystyttävä käyttämään hankkeen arviointivaiheessa ja ohjata valitut opiskelijat energianhallintajärjestelmän kehittämisprosessin läpi. Viimeistelyn jälkeen suuntaviiva-asiakirjan käytön helpottamiseksi se käännetään kaikille partnerien kielille.

Ympäristöohjelman verkko-oppimiskurssit

Täydentääkseen Ympäristöohjelman kurssit partnerit kehittävät ja tuottavat verkko-oppimisympäristön, jonka kautta kurssit ovat saatavilla kohderyhmille.

Samanaikaisesti partnerit mukauttavat jo kehitetyn sisällön palvelemaan projektin verkko-oppimisen tarkoituksia, joka tehdään mahdolliseksi verkkoympäristön kautta. Verkko-oppimisympäristö sisältää osan jo kehitetyistä kursseista, jotka on erityisesti suunniteltu verkko-oppimisympäristöön. Kuten aiemmin on jo mainittu, kurssit ovat:

  1. Osallistavia menetelmiä kestävään luonnonvarojen hallintaan.
  2. Nykytila ​​ja tulevaisuus Itämeren ja Välimeren alueella monitieteellisestä näkökulmasta.
  3. Yrittäjyys-älykäs energia.
  4. Sovelletut energianhallintajärjestelmät organisaatioille ja organisaatioissa (myös kouluissa).

Tieteelliset julkaisut.

Projektissa mukana olevat yliopisto-partnerit tuottavat neljä (jokainen yliopisto yhden) tieteellisessä lehdessä julkaistavaa artikkelia, joilla edistetään merkittävästi tietoutta Ympäristöohjelman korkeakoulujen opetussuunnitelmaan sisällyttämisen tarpeellisuudesta. Artikkelit keskittyvät korostamaan korkeakoulujen eri tieteenalojen opetussuunnitelmien tarvetta muuntua enemmän ympäristösuuntautuneemmiksi. Tällainen tavoite on selkeä, sekä osallistuvien maiden kansallisten strategioiden osalta, että myös Euroopan tasolla. Siksi tiedeyhteisö tulisi tehdä tietoiseksi Ympäristöohjelman soveltamisen positiivisista vaikutuksista.

Artikkelien aiheet päätetään ylipistojen kesken ja jokainen yliopisto täydentää muita, joilla pyritään tarjoamaan kokonaisvaltainen kuva siitä, mitä projektissa on kartoitettu, miten se on vastannut kohderyhmien tarpeisiin ja millaista palautetta on tullut. Kaikki kolme artikkelia on määrä toimittaa 22. kuukausi ja julkaista projektisyklin lopussa.

Share