EPOQUE1

ÉPOQUE

Il-proġett Époque jippromwovi l-arrikkiment sostenibbli tal-kurrikula futuri pprovduti mill-Universitajiet fis-setturi tax-Xjenza u l-Inġinerija, permezz tal-iżvilupp ta’ portafoll ambjentali, li jista’ jiġi nkorporat fil-korsijiet ipprovduti. Il-portafoll ambjentali għandu l-għan li joħloq ġenerazzjoni ġdida ta’ xjenzjati li jistgħu jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-iżvilupp

Our team

Min aħna

Università ta’ Ioannina (EL) – Koordinatur L-Università ta’ Ioannina twaqqfet fl-1964. Fl-1970 saret istituzzjoni indipendenti ta’ Edukazzjoni Ogħla, li kibret malajr tul is-snin. Illum, l-Università ta’ Ioannina tinkludi 17-il Dipartimenti akkademiċi li flimkien jammontaw għal 13,523 student li għadhom ma

support

Dak li ser nagħmlu

Portafoll ambjentali: il-ħtieġa għal kurrikuli mmodernizzati li jiffukaw fuq kwistjonijiet ambjentali  L-għan ta’ dan l-analiżi huwa li jiġu identifikati distakki ezistenti fil-kurrikuli universitarji kontemporanji f’termini ta’ l-għarfien u l-ħiliet li huma mrawwma permezz tagħhom, waqt li min-naħa l-oħra tenfasizza l-importanza

Il-pjattaforma e-Learning se tikkompleta l-korsijiet ta' taħriġ tal-Portafoll Ambjentali.

Permezz tal-pjattaforma l-korsijiet se jkunu disponibbli għall-gruppi kollha bil-kontenut xieraq sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-grupp fil-mira u jinkiseb t-tagħlim lejn l-objettivi stabbiliti mill-Portafoll Ambjentali.

pjattaforma e-Learning
Social Media

Social Media

Għamel kuntatt magħna fuq Social Media sabiex tikseb infurmazzjoni dwar x’qed nagħmlu!    Share...

Kun af aktar

Kwotazzjonijiet

Kollox jinbidel u xejn ma jibqa’ xorta ... u ... ma tistax tpassi darbtejn fl-istess nixxiegħa

Heraclitus ta’ Efesin

Aħbarijiet & Avvenimenti