Università ta’ Ioannina (EL) – Koordinatur

L-Università ta’ Ioannina twaqqfet fl-1964. uoi_logoFl-1970 saret istituzzjoni indipendenti ta’ Edukazzjoni Ogħla, li kibret malajr tul is-snin.

Illum, l-Università ta’ Ioannina tinkludi 17-il Dipartimenti akkademiċi li flimkien jammontaw għal 13,523 student li għadhom ma ggradwawx. Numru ta’ programmi organizzati ta’ studju postgraduate huma offruti li jikkombinaw suġġetti mgħallma u elementi ta’ riċerka kemm fil-livell ta’ Masters u Dottorat. Madwar 1,300 student huma involuti fl-istudju full-time fit-triq lejn grad ta’ Master, filwaqt li 2217 student bħal issa qed isegwu l-istudji tagħhom fil-livell ta’ Dottorat.

Università ta’ Ħelsinki (FI)

university_Helsinki_logo-sm

L-Università ta’ Ħelsinki għandha l-aktar firxa wiesgħa ta’ dixxiplini fil-Finlandja u ġiet stabbilita fl-1640. In-numru ta’ fakultajiet huwa ħdax. Hemm 38,000 student u 7400 impjegat. In-numru ta’ gradwati kull sena huwa 4,200, li minnhom 350 huma dottorati.

L-Università tikkonċentra fuq ir-riċerka xjentifika ta’ livell għoli u l-edukazzjoni ta’ riċerkaturi. Riċerka xjentifika hija wkoll il-bażi tal-edukazzjoni pprovduta mill-Università. L-operazzjonijiet universitarji jappoġġjaw l-iżvilupp tas-soċjetà, kif ukoll tan-negozju u l-industrija.

L-Università ta’ Ħelsinki tipparteċipa f’aktar minn nofs il-Ċentri nazzjonali tal-eċċellenza fir-riċerka. Eletta minn bordijiet xjentifiċi internazzjonali, l-università ġiet mistiedna tkun membru tal-Lega tal-Universitajiet Ewropej tar-Riċerka, li hija korp ta’ kooperazzjoni għall-aqwa universitajiet ta’ riċerka fl-Ewropa. Skond l-bordijiet ta’ esperti internazzjonali, it-tagħlim ipprovdut mill-Università ta’ Ħelsinki huwa ta’ livell Ewropew għoli ħafna.

Ellenika Open University (EL)

eap

L Ellenika Open University hija università pubblika mwaqqfa mill-Gvern Grieg fl-1992 u ilha topera mill-1997. Il-missjoni ewlenija tagħha hija li toffri edukazzjoni ta’ livell universitarju permezz ta’ metodoloġija tat-tagħlim b’distanza u sabiex tiżviluppa materjali u metodi ta’ tagħlim xierqa. Għan ugwalment importanti huwa l-promozzjoni tar-riċerka xjentifika u applikata fil-qasam tat-tagħlim mid-distanza u tul il-ħajja. L Ellenika Open University (HOU) tevolvi madwar l-asspetti li ġejjin:

– Il-ħolqien (żvilupp, produzzjoni, pubblikazzjoni), l-aċċess għal, l-użu ta’ (irkupru u l-tqassim) u l-manutenzjoni ta’ (ħażna, arkivjar, adattament) kontenut edukattiv u materjal (f’format stampat jew diġitali),

–  L-iżvilupp u l-evoluzzjoni ta’ metodoloġiji ta’ tagħlim mid-distanza, billi jisfruttaw l-teoriji edukattivi u pedagoġiċi kontemporanji, kif ukoll l-iżviluppi teknoloġiċi li jiżguraw applikazzjoni effiċjenti tagħhom, u

–  L-iżvilupp jew l-applikazzjoni ta’ software u Teknoloġiji tas-Soċjetà ta’ Informazzjoni oħra sabiex isostnu l-edukazzjoni

Il-persunal ta’ l-Universita ħadet sehem f’diversi proġetti ta’ riċerka u żvilupp, li permezz tagħhom hija żviluppat profili tax-xogħol, linji gwida ta’ taħriġ, pjattaformi, numerużi għodod ta’ software, databases u kontenut u materjal edukattiv. Bħala riżultat, huma żviluppaw konoxxenza state-of-the-art dwar teknoloġiji ta’ tagħlim mid-distanza u metodoloġiji ta’ tagħlim tul il-ħajja.

Għal aktar tagħrif tista’ żżur il-websajt uffiċjali tal Ellenika Open University  www.eap.gr.

Università ta’ Napli (IT)

Logo-Unina

L-Università ta’ Napli Federico II (UNINA) ġiet stabbilita fl-1224, li jagħmilha waħda mill-eqdem universitajiet pubbliċi ta’ madwar id-dinja. Illum UNINA hija waħda mill-akbar istituzzjonijiet edukattivi fl-Ewropa b’madwar 85,000 student u 3,000 akkademiċi f’26 dipartiment. UNINA toffri programmi għal-gradwati fi kważi kull dixxiplina akkademika li twassal sa 73 livell ta’ baċellerat u 66 livell ta’ masters flimkien ma’ 80 programm tal-PhD.

Ibbażat fid-Dipartiment tal-Fiżika, il-Grupp tar-Riċerka UNINA fix-Xjenza u Edukazzjoni Matematika (SERG) hija impenjata f’numru ta’ attivitajiet, li huma kollha ispirati minn idea ta’ prattika tat-tagħlim mifhuma bħala xogħol ta’ riċerka. Il SERG jaħdmu id f’id ma’ l-għalliema, edukaturi, riċerkaturi u l-amministraturi sabiex jippruvaw jibnu flimkien ma’ dawn l-atturi kollha, mottiv komuni għal riflessjoni dwar prattika edukattiva. Din il-prattika riflettiva hija ffokata fuq li tirrevedi il-kontenut tas-suġġett ta’ dixxiplini xjentifiċi għal skopijiet edukattivi, b’attenzjoni speċjali għall-proċessi psikoloġiċi u konjittivi u għall-kostruzzjoni ta’ kultura xjentifika mifruxa.

L SERG kienet involuta bħala msieħeb f’diversi proġetti ffinanzjati mill-UE. Fi ħdan is-7 Programm ta’ Qafas, is-SERG kordinat il-Proġett  TRACES (Attivitajiet trasformattiv ta’ Riċerka: differenzi kulturali u edukattivi fix-Xjenza)

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (AT)

BEST twaqqfet fl-1990 bħala organizzazzjoni Awstrijaka indipendenti għall-għoti ta’ taħriġ kontinwu,BEST-Logo-smservizzi ta’ kwalifika u karrieri vokazzjonali. L-attivitajiet ewlenin tagħha jinkludu l-iżvilupp ta’ programmi ta’ taħriġ innovattivi għaż-żgħażagħ (16-il sena +) u adulti, ħafna minnhom żvantaġġati, u bi sfond ta’ migrazzjoni, fuq it-taħriġ kontinwu u vokazzjonali, pariri, taħriġ u attivazzjoni għal dawk li jfittxu impjieg u l-impjegati. L-iskemi ta’ taħriġ huma bbażati kemm fuq il-ħtiġijiet speċifiċi tas-suq tax-xogħol kif ukoll fuq is-sitwazzjonijiet individwali tal-parteċipanti, il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom, l-esperjenza tagħgom u ċ-ċirkostanzi tal-ħajja tal-klijent.

L-istitut jopera minn tmien postijiet ta’ taħriġ fir-reġjuni ta’ Vjenna u Lower Vjenna għal massimu ta’ 16,000 student kull sena (2014). Il-programmi ta’ taħriġ innovattiv għal kull grupp differenti jinkludu atteggjamenti diversi pedagoġiċi u didattiċi, speċjalment għall-integrazzjoni soċjali, empowerment, awto-riflessjoni u l-motivazzjoni, kif ukoll metodi bbażati fuq ICT.

Fi ħdan id-Dipartiment għal Proġetti Internazzjonali tagħha, BEST turi esperjenza twila ta’ kooperazzjoni fuq aktar minn 140 proġetti Ewropej, kemm bħala koordinatur u msieħeb. BEST huwa ffokat fuq in-netwerking, l-iskambju ta’ esperjenza u prassi, it-tagħlim, ir-riċerka u l-iżvilupp tal-innovazzjoni, ġestjoni tal-konoxxenza u l-iżvilupp tal-persunal.

Projects in Motion (MT)
Projects in Motion

Projects in Motion Ltd (PIM) hija SME bbażata f’Malta li tiffoka fuq promozzjoni tas-sostenibbiltà ambjentali, sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, u l-proċessi fl-effiċjenza tal-enerġija u prodotti. PIM timplimenta proġetti ta’ sostenibbiltà ambjentali u l-enerġija u twettaq riċerka għall-korpi Ewropej u gvernijiet lokali, kumpaniji kbar u SMEs. L-għan tagħna huwa li tippromwovi l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija u l-użu intelliġenti jew it-tnaqqis tar-rekwiżiti tal-enerġija fl-Ewropa u r-reġjun tal-Mediterran permezz ta’ sħubijiet, sensibilizzazzjoni, l-innovazzjoni u l-azzjoni strateġika. Barra minn hekk taħdem ukoll sabiex tipparteċipa jew tmmexxi proġetti kollaborattivi b’riżorsi distribwiti, li jkopru kwistjonijiet innovattivi li għandhom x’jaqsmu mal-enerġija u l-ambjent, permezz ta’ kooperazzjoni transnazzjonali jew diretta lejn bini ta’ kapaċità għall-R & D u l-politika. L-objettivi tagħha fis-settur tas-sostenibbiltà huma li:

– Tipprovdi informazzjoni teknika, organizzattiva u relatata mal-politika dwar is-sostenibilità ambjentali u l-effiċjenza tal-enerġija, il-prodotti u t-teknoloġiji għall-korpi governattivi u non-governattivi, atturi fis-suq u l-popolazzjoni lokali

– Iżżid l-għarfien tal-ħtieġa ta’ żvilupp sostenibbli;

– Tiżviluppa l-għarfien għal użu intelliġenti tal-enerġija;

– Jitnaqqas l-iskart u r-rekwiżiti  fuq l-enerġija permezz ta’ inizjattivi lokali;

– Tagħti pariri u r-riżultati analitiċi dwar kwistjonijiet ta’ sostenibbiltà

- Timmassimizza l-benefiċċji li jirriżultaw mill-inizjattivi Komunitarji UE u Programmi għall-awtoritajiet lokali, aġenziji tal-iżvilupp, gruppi komunitarji, manifattura u servizz industriji, u l-atturi kollha rilevanti fir-reġjun.

Share