Il-pjattaforma ta’ e-Learning ser tgħaqqad l-korsijiet ta’ taħriġ tal-Portafoll Ambjentali. Permezz tal-pjattaforma l-korsijiet se jkunu disponibbli għall-gruppi mmirati b’ kontenut xieraq sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-grupp fil-mira u jiksbu l-objettivi ta’ tagħlim stabbiliti għall-Portafoll Ambjentali.

Biex jiġi ffaċilitat aktar l-parteċipazzjoni fl-eCourses, l-imsieħba se jiżviluppaw module interattiv ta’ riżorsi li huma strutturati b’tali mod li jiffaċilitaw l-istudenti li jifhmu aħjar il-korsijiet mogħtija permezz tal-pjattaforma eLearning.

L-imsieħba se jħejju wkoll manwal, li se jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar kif student jirreġistra il-profil tiegħhu, jieħu l-korsijiet, kif jtella’ u jniżżel materjal, jagħmel kuntatt u jinteraġixxi ma’ studenti oħra, jagħmel kuntatt u jinteraġixxi ma’ l-għalliema. Din hija l-istruttura tal-kors, li tgħamilha faċli li wieħed jikseb l-għajnuna meta jkun hemm bżonn, eċċ. Il-manwal se jiġi tradott ukoll fil-lingwi tal-imsieħba kollha.

Share