Δελτίο Τύπου

H προώθηση μιας έξυπνης εξειδίκευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών, επιστημόνων και μηχανικών μέσω ενός περιβαλλοντικού χαρτοφυλακίου που μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, βρέθηκε στο επίκεντρο του εργαστηρίου διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου EPOQUE (http://www.epoque-project.eu/). Το εργαστήριο διοργανώθηκε στις 15 Ιουνίου 2016 στην Πάτρα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Ερευνητική Ομάδα DAISSy, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «ÉPOQUE: Environmental POrtfolio for Quality in University Education» που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ERASMUS+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices».

Είναι γεγονός, ότι ήδη στο τέλος του 2006, η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει την ετήσια κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, που έχει ως στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη χρήση των πόρων σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλει το έργο EPOQUE αναδεικνύοντας ένα χαρτοφυλάκιο εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία έχουν αναπτυχθεί μέσω του έργου από την ομάδα εργασίας του ΕΑΠ, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Ο Αχιλλέας Καμέας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού», Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας DAISSy, ανέλυσε τις φάσεις και τα αποτελέσματα του έργου EPOQUE, παρουσίασε τα τέσσερα courses που αναπτύχθηκαν και τόνισε τη δυνατότητα χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού από φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του έργου.

Ο Δρ. Θεόδωρος Παναγιωτακόπουλος, Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΕΑΠ στο έργο EPOQUE, περιέγραψε τις δράσεις εκπαίδευσης με έμφαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, το ψηφιακό περιεχόμενο και την ανταλλαγή φοιτητών ανάμεσα στους φορείς του έργου. Την εμπειρία του από τη συμμετοχή στη διακρατική εκπαιδευτική δράση του έργου, παρουσίασε ο κ. Παναγιώτης Καυκαλιάς, φοιτητής ΕΑΠ, ο οποίος τόνισε τη σημασία αυτού του τύπου ενεργειών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιστημόνων και μελλοντικών επαγγελματιών του κλάδου προστασίας περιβάλλοντος. Ακολούθησαν θετικά σχόλια και άλλων φοιτητών ΕΑΠ, από ανάλογη εμπειρία που τους δόθηκε μέσω του έργου EPOQUE.

Παράλληλα το εργαστήριο ενίσχυσε το διάλογο που απαιτείται ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς ως προς τους στρατηγικούς προσανατολισμούς για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ώστε να εξασφαλιστεί κινητοποίηση για ενημέρωση και δράση.

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν οι προσκεκλημένοι ομιλητές. Συγκεκριμένα, ο κ. Γεώργιος Αφράτης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, αναφέρθηκε στη σημασία της υιοθέτησης της αειφορίας ως στάση ζωής, περιέγραψε τον κομβικό ρόλο των σχολείων στην αειφόρο ανάπτυξη και πώς αυτό επιτυγχάνεται με περιβαλλοντικές δράσεις σχολείων της Αχαΐας. Ο κ. Χρήστος Τζομάκας, Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης-ΠΤΑ Δυτικής Ελλάδας, ανέδειξε την ολοκληρωμένη πολιτική για το περιβάλλον που υλοποιεί από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και έδωσε κατευθυντήριους άξονες για μελλοντικές κοινές δράσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στα απόβλητα ως μέρος της αξιοποίησης της ενέργειας και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης πόρων με στόχο την αειφορία, αναφέρθηκε ο κ.Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Αποβλήτων», ο οποίος παρουσίασε και το σημαντικό εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ παρέχοντας 4 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία.

Το συντονισμό των εργασιών της ενημερωτικής δράσης είχε ο δημοσιογράφος κ. Μιχάλης Βασιλάκης. Συζήτηση με ζωηρό ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες ακολούθησε τις ομιλίες, όπου κατατέθηκαν προβληματισμοί, έγιναν τοποθετήσεις και σχολιασμοί.

Ως βασικό συμπέρασμα αξίζει να εντοπιστεί ότι απαιτείται ενίσχυση της διαμόρφωσης και δημιουργίας «πράσινων επαγγελματιών» και γενικά πολιτών με υψηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ως εκ τούτου, ο τομέας της εκπαίδευσης, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, με συγκεκριμένη εστίαση στην ενέργεια και παράλληλα, να προωθεί την έγκαιρη ενημέρωση των νέων ατόμων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης πόρων. Στόχος πρέπει να είναι η αλλαγή στη νοοτροπία όλων, φορέων και πολιτών, ως προς το πώς οι άνθρωποι κατανοούν το περιβάλλον, τους πόρους, καθώς και τον αντίκτυπο των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με ΕΑΠ – Ερευνητική Ομάδα DAISSy (Αχιλλέας Καμέας – Επιστημονικός υπεύθυνος έργου ΕPOQUE / e-mail: kameas@eap.gr).

Κατεβάστε το Δελτίο τύπου σε PDF

Φωτογραφικό υλικό:

Share