Το περιβαλλοντικό χαρτοφυλάκιο στην εκπαίδευση – Εργαστήριο διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου EPOQUE

Σας καλούμε να συμμετέχετε στο εργαστήριο διάχυσης των αποτελεσμάτων (multiplier event) του διακρατικού έργου «ÉPOQUE: Environmental POrtfolio for Quality in University Education» που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, 18.00μμ – 21.30μμ,  στις εγκαταστάσεις του POS Coworking Space (Γούναρη 69-3ος