Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ελλάδα) – Συντονιστής φορέας

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964. uoi_logoΤο 1970 έγινε ανεξάρτητο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, και αναπτύχθηκε ραγδαία κατά τα επόμενα έτη. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων περιλαμβάνει 17 Ακαδημαϊκά Τμήματα στα οποία φοιτούν συνολικά 13.523 προπτυχιακοί φοιτητές. Προσφέρονται αρκετά οργανωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν εκπαίδευση και έρευνα, τόσο σε επίπεδο Master όσο και σε Διδακτορικό επίπεδο. Περίπου 1.300 φοιτητές ακολουθούν σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ 2.217 φοιτητές σε διδακτορικό επίπεδο.

Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (Φιλανδία)

university_Helsinki_logo-smΤο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι παρέχει το ευρύτερο φάσμα των κλάδων της Φινλανδίας και ιδρύθηκε το 1640. Ο αριθμός των σχολών είναι έντεκα. Υπάρχουν 38.000 προπτυχιακοί φοιτητές και 7.400 προσωπικό. Ο αριθμός των πτυχίων που λαμβάνονται κάθε χρόνο ανέρχονται σε 4.200, εκ των οποίων 350 είναι διδακτορικά.

Το Πανεπιστήμιο επικεντρώνεται σε υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα και στην εκπαίδευση ερευνητών. Η επιστημονική έρευνα είναι η βάση της διδασκαλίας που παρέχει το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει την ανάπτυξη της κοινωνίας, καθώς και των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.

Το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι συμμετέχει στα περισσότερα Εθνικά Κέντρα Αριστείας στην έρευνα, τα οποία εκλέγονται από διεθνείς επιστημονικές ομάδες και το πανεπιστήμιο έχει προσκληθεί να είναι μέλος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Έρευνας, έναν οργανισμό συνεργασίας για τα κορυφαία Ευρωπαϊκά ερευνητικά πανεπιστήμια. Σύμφωνα με διεθνείς ομάδες εμπειρογνωμόνων, επίσης, η διδασκαλία που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι είναι υψηλού ευρωπαϊκού επιπέδου.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα)

eap

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο το οποίο ιδρύθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση το 1992 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 1997. Η πρωταρχική αποστολή του είναι να προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να αναπτύσσει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και μεθόδους διδασκαλίας. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος είναι η προώθηση της επιστημονικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) εξελίσσεται γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

  • Τη δημιουργία (ανάπτυξη, παραγωγή, έκδοση), την πρόσβαση και χρήση (ανάκτηση και ανταλλαγή) και τη συντήρηση (αποθήκευση, αρχειοθέτηση, προσαρμογή) του εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικού (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή),
  • Την ανάπτυξη και την εξέλιξη των μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές θεωρίες, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή τους, και
  • Την ανάπτυξη ή την εφαρμογή του λογισμικού και άλλων εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας της Κοινωνίας για την υποστήριξη της εκπαίδευσης.

Το προσωπικό του ΕΑΠ έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα Έρευνας & Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων έχει αναπτύξει προφίλ θέσεων εργασίας, κατευθυντήριες γραμμές της κατάρτισης, πλατφόρμες, πληθώρα εργαλείων λογισμικού, βάσεων δεδομένων, εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό. Ως αποτέλεσμα, έχει αναπτυχθεί τεχνογνωσία τελευταίας τεχνολογίας που αφορούν την τεχνολογία και τις μεθοδολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου www.eap.gr.

Πανεπιστήμιο της Νάπολης (Ιταλία)

Logo-Unina

Το Πανεπιστήμιο Federico II της Νάπολης (UNINA) ιδρύθηκε το 1224 και είναι ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο το οποίο χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Σήμερα το Πανεπιστήμιο UNINA είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη, με περίπου 85.000 φοιτητές και 3.000 ακαδημαϊκούς που εργάζονται σε 26 τμήματα. Το UNINA προσφέρει προγράμματα σπουδών σε όλα σχεδόν τα μαθήματα του προγράμματος και οδηγεί σε 73 προγράμματα επίπεδου bachelor και 66 μεταπτυχιακά προγράμματα, μαζί με 80 διδακτορικά προγράμματα.

Βασισμένο στο Τμήμα Φυσικής, η ερευνητική ομάδα στις Επιστήμες και Μαθηματικά UNINA (SERG) έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες είναι όλες εμπνευσμένες από την ιδέα διδακτικής πρακτικής μέσα από  μια ερευνητική εργασία. Η ομάδα SERG στηρίζει τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς, τους ερευνητές και τους διαχειριστές και προσπαθούν στο να υπάρχει κοινό έδαφος για προβληματισμό σχετικά με την εκπαιδευτική πρακτική. Αυτή η αντανακλαστική πρακτική επικεντρώνεται στην επανεξέταση του αντικειμένου των επιστημονικών κλάδων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ψυχολογικές και γνωστικές διαδικασίες και στην κατασκευή μιας ευρείας επιστημονικής κουλτούρας.

Η ομάδα SERG έχει συμμετάσχει ως εταίρος σε διάφορα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Στο πλαίσιο του 7ου  προγράμματος-πλαισίου, η SERG συντόνισε το έργο TRACES (Transformative Research Activities: Cultural difference and Education in Science).

BEST Institute of Continuous Vocational Qualification Training and Personnel Training Ltd (Αυστρία)

Ιδρύθηκε το 1990 ως ανεξάρτητη αυστριακή οργάνωση για την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης, επαγγελματικών προσόντων και σταδιοδρομίας. Οι κύριες δραστηριότητές BEST-Logo-smτης περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης για νέους (+16) και ενήλικες, πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (μετανάστες) στην συνεχή επαγγελματική κατάρτισή τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθοδήγησης για άτομα που αναζητούν εργασία και των εργαζομένων. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι πελατο-κεντρικά και βασίζονται τόσο στις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, όσο και των ατομικών καταστάσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων, από προηγούμενες εμπειρίες και καταστάσεις που έχουν βιώσει..

Το ινστιτούτο προσφέρει οκτώ χώρους κατάρτισης στη Βιέννη και σε περιοχές πιο κάτω από αυτήν, έχοντας έως και 16.000 φοιτητές ανά έτος (2014). Τα καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης για διάφορες ομάδες περιλαμβάνουν δικές μας παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις καθώς και υλικά, ιδίως για την κοινωνική ένταξη,  την ενδυνάμωση και κίνητρα  σε μεθόδους βασισμένες σε ICT.

Μεταξύ άλλων, η BEST διαθέτει πολύχρονη εμπειρία συνεργασίας σε πάνω από 140 ευρωπαϊκά προγράμματα, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος. Επικεντρώνεται στην δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών, αμοιβαίας μάθησης, την έρευνα και την ανάπτυξη της καινοτομίας, στη διαχείριση  και την ανάπτυξη του προσωπικού.

Projects in Motion (MT)
Projects in Motion

Projects in Motion (MT) είναι μια εταιρία με βάση στη Μάλτα η οποία εστιάζει στην προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς στην ενεργειακή απόδοση διαδικασιών και προϊόντων. Υλοποιεί προγράμματα σχετικά με περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ενέργειας και διεξάγει έρευνα για Ευρωπαϊκούς, τοπικούς φορείς και μεγάλων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ. Στόχος είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και την ευφυή χρήση ή τη μείωση των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης και της Μεσογείου, μέσω συνεργασιών, την ευαισθητοποίηση, την καινοτομία και την στρατηγική δράση. Επιπλέον, αγωνιζόμαστε να συμμετέχουμε ή να διαχειριζόμαστε  προγράμματα σε συνεργασία με κατανεμημένους πόρους, τα οποία καλύπτουν καινοτόμα θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια και το περιβάλλον, μέσω της διακρατικής συνεργασίας or directed  προς τη χωρητικότητα των κτηρίων για Έρευνα και Ανάπτυξη και  τακτικών. Οι στόχοι μας στον τομέα της βιωσιμότητας είναι:

– Παροχή τεχνικής, οργανωτικής και policy-related πληροφορίας σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας, προϊόντα και τεχνολογίες για κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς, φορείς της αγοράς και του τοπικού πληθυσμού

– Αύξηση της γνώσης σχετικά με την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη

– Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για έξυπνη χρήση της ενέργειας

– Τη μείωση των αποβλήτων και ενεργειακών απαιτήσεων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών

– Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναλυτικών αποτελεσμάτων σε θέματα βιωσιμότητας

- Μεγιστοποίηση των οφελών που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή κοινότητα πρωτοβουλιών και προγραμμάτων για τις τοπικές αρχές, τους αναπτυξιακούς φορείς, τις κοινωνικές ομάδες, της βιομηχανίας, καθώς και όλους τους άλλους σχετικούς παράγοντες στην περιοχή..

Share